صفحه نخست
Collapse جشنواره هاجشنواره ها
جشنواره داستان صوتی کیش
جشنواره جایزه ادبی شعر کیش
جشنواره داستان کوتاه جنوب
عکسواره محرم و عزای حسینی
سومین جشنواره موسیقی کیش
Collapse مسابقات فرهنگیمسابقات فرهنگی
پیشنهاد تولید پروژه سینمایی
پیشنهاد تولید و اجرای تاتر
عکاسی و تصویر برداری
Collapse پیوندهای مفیدپیوندهای مفید
سازمان منطقه آزاد کیش
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
Collapse تصاویر روزتصاویر روز
میلاد امام رضا
ارتباط با ما
Collapse سامانه هاسامانه ها
سامانه قرآن و عترت
سامانه آموزش از راه دور
سینما لبخند
سامانه کتابخانه ها
Collapse مدیریت هامدیریت ها
Collapse مدیریت امور فرهنگی و آموزشیمدیریت امور فرهنگی و آموزشی
Collapse درباره مدیریت فرهنگی و آموزشیدرباره مدیریت فرهنگی و آموزشی
شرح وظایف مدیریت فرهنگی و آموزشی
Collapse اداره نظارت بر مراکز آموزشیاداره نظارت بر مراکز آموزشی
شرح وظایف اداره نظارت بر مراکز آموزشی
Collapse دانشگاه هادانشگاه ها
Collapse اطلاعات دانشگاه های جزیره کیشاطلاعات دانشگاه های جزیره کیش
پردیس بین الملل کیش دانشگاه صنعتی شریف
پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران
دانشگاه پیام نور واحد بین المللی کیش
مرکز آموزش علمی کاربردی کیش
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل کیش
پردیس بین الملل کیش دانشگاه علوم پزشکی تهران
پردیس بین الملل کیش دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فرآیند اجرایی صدور موافقت نامه اصولی جهت تاسیس دانشگاهها
اطلس مکانی مراکز آموزش عالی
آمار کلی دانشجویان
Collapse آموزشگاه هاآموزشگاه ها
فرآیند صدور مجوز آموزشگاه ها
آموزشگاههای کیش
Collapse مدارسمدارس
اطلس مکانی مدارس
اطلاعات مدارس
اطلس مکانی پیش دبستانی
Collapse اداره امور فرهنگی و فرهنگسراهااداره امور فرهنگی و فرهنگسراها
Collapse فعالیت ها و آموزش های فرهنگیفعالیت ها و آموزش های فرهنگی
Collapse برنامه ها و مراسمبرنامه ها و مراسم
جشن ویژه شب یلدا
دوشنبه های آبی کیش
پاتوق شعر و داستان
Collapse کارگاه های فرهنگیکارگاه های فرهنگی
کارگاه شعر و ترانه
کارگاه داستان نویسی
Collapse معرفی کتابمعرفی کتاب
معرفی کتاب ملت عشق
معرفی کتاب خواجه تاجدار
معرفی کتاب معجزات قرن حاضر
معرفی کتاب هویج بستنی
Collapse ویدئو کلیپ هاویدئو کلیپ ها
Collapse کلیپ های آموزشیکلیپ های آموزشی
آموزش کاردستی 1
آموزش کاردستی 2
آموزش کاردستی 3
آموزش کاردستی 4
Collapse کلیپ های داستانیکلیپ های داستانی
داستان کودک
داستان صوتی 1
Collapse معرفی فرهنگسراها و درخواست تدریسمعرفی فرهنگسراها و درخواست تدریس
Collapse فرهنگ سرای سناییفرهنگ سرای سنایی
اطلاعات تکمیلی فرهنگسرای سنایی
Collapse فرهنگ سرای میلادفرهنگ سرای میلاد
Collapse  دوره های آموزشی فرهنگ سرای میلاد دوره های آموزشی فرهنگ سرای میلاد
دوره های آموزشی تیر ماه 1398 فرهنگسرای میلاد
اطلاعات تکمیلی فرهنگسرای میلاد
Collapse فرهنگ سرای مینافرهنگ سرای مینا
اطلاعات تکمیلی فرهنگسرای مینا
Collapse دوره های آموزشی فرهنگ سرای مینادوره های آموزشی فرهنگ سرای مینا
دوره های آموزشی تیر ماه 1398 خانه فرهنگ و هنر مینا
Collapse فرهنگ سرای اندیشهفرهنگ سرای اندیشه
اطلاعات تکمیلی فرهنگسرای اندیشه
Collapse دوره های آموزشی فرهنگسرای اندیشهدوره های آموزشی فرهنگسرای اندیشه
دوره های آموزشی تیر ماه 1398 فرهنگسرای اندیشه
فرهنگ سرای قرآن و عترت
Collapse درخواست تدریس در فرهنگ سراهادرخواست تدریس در فرهنگ سراها
ضوابط و شرایط آموزشی مدرس
کاربرگ تقاضای تدریس در فرهنگسراهای کیش
فرم درخواست تدریس در فرهنگسراها
Collapse کتابخانه عمومی میرمهناکتابخانه عمومی میرمهنا
Collapse اطلاعات تکمیلی اطلاعات تکمیلی
درباره
Collapse دوره های آموزشی کتابخانه میرمهنادوره های آموزشی کتابخانه میرمهنا
دوره های آموزشی تیر ماه 1398 کتابخانه عمومی میرمهنا
شرح وظایف اداره امور فرهنگی و فرهنگسراها
Collapse نمایشگاههانمایشگاهها
نمایشگاه خوشنویسی اخلاق شهروندی
نمایشگاه های فرهنگی
Collapse مدیریت امور هنریمدیریت امور هنری
Collapse درباره مدیریت هنریدرباره مدیریت هنری
شرح وظایف مدیریت هنری
Collapse اداره نظارت بر مراکز هنریاداره نظارت بر مراکز هنری
معرفی اداره و شرح وظایف
Collapse اداره نظارت بر توسعه امور هنریاداره نظارت بر توسعه امور هنری
معرفی اداره و شرح وظایف
Collapse رشته های هنریرشته های هنری
هنرهای تجسمی
هنرهای نمایشی
عکاسی
موسیقی
نقاشی و گرافیک
خوشنویسی
سینما
Collapse مدیریت امور اجتماعیمدیریت امور اجتماعی
Collapse درباره مدیریت اجتماعیدرباره مدیریت اجتماعی
معرفی
شرح وظایف مدیریت اجتماعی
Collapse ادارات زیر مجموعهادارات زیر مجموعه
اداره امور اجتماعی، نهاد های مدنی و اجرایی
اداره دامپزشکی
اداره غله و تعذیرات
Collapse اداره امور زناناداره امور زنان
Collapse گالری تصاویر امور زنانگالری تصاویر امور زنان
همایش پیاده روی
نشست زنان موفق
مسابقه آشپزی
کیش و زندگی
کارگاه کارآفرینی
کارگاه آموزشی فنگ شویی
روز دختر
جشن یلدا
جشن عید غدیر
جشن روز کیش ویژه بانوان
تقدیر از مدال آوران
تقدیر از بانوان کارآفرین
همایش پیاده روی 2
افتتاح پارلمان زنان کیش توسط دبیر شوراى مناطق آزاد جناب آقاى دکتر بانک
تقدیر از خانم مریم محبى ورزشکار دو میدانى
ویژه برنامه شام غریبان با عنوان شب تنهایی زینب (س)
Collapse معرفی کتاب های حوزه زنانمعرفی کتاب های حوزه زنان
منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران
Collapse معرفی بانوان موفقمعرفی بانوان موفق
سرکار خانم مینو محرز
Collapse معرفی آثار بانوان کیشمعرفی آثار بانوان کیش
گلابتون دوزی
Collapse اطلاع رسانی دوره های آموزشیاطلاع رسانی دوره های آموزشی
Collapse دوره های آموزشی امور زنان مهستاندوره های آموزشی امور زنان مهستان
دوره های آموزشی تیر ماه 1398 مجموعه فرهنگی مهستان
Collapse تقویم فعالیت هاتقویم فعالیت ها
تقویم اجرایی مهرماه امور زنان
اهداف و شرح وظایف اداره امور زنان
قوانین مربوط به حوزه زنان
Collapse ثبت نام بانوانثبت نام بانوان
ثبت نام زنان خود سرپرست
ثبت نام زنان موفق کیش
Collapse مسابقات حوزه بانوانمسابقات حوزه بانوان
فرم شرکت در مسابقات
اداره امور اتباع خارجی
انتقادات و پیشنهادات
نقشه سایت
Collapse تیتر خبری تیتر خبری
سوگند نامه پاسداشت محیط زیست جزیره زیبای کیش
Collapse ManagementsManagements
Collapse Cultural & Educational Affairs ManagementCultural & Educational Affairs Management
Collapse About cultural and educational managementAbout cultural and educational management
Description of cultural management tasks
Collapse Office of Supervision of Educational CentersOffice of Supervision of Educational Centers
Description of the duties of the Office for Supervision of Educational Centers
Collapse  Universities Universities
Collapse Information of Kish Island UniversitiesInformation of Kish Island Universities
Kish International Campus of Sharif University of Technology
Kish International Campus, University of Tehran
Payame Noor University, Kish International Branch
Kish Applied Science Education Center
Islamic Azad University, Kish International Branch
Kish International Campus, Tehran University of Medical Sciences
Kish International Campus, Amirkabir University of Technology
The executive process of issuing a principled agreement for the establishment of universities
Location of Higher Education Centers
General student statistics
Collapse AcademiesAcademies
School Licensing Process
Kish Academies
Collapse SchoolsSchools
Schools Information
Schools Location
Preschool Location
Collapse Office of Cultural Affairs and Cultural CentersOffice of Cultural Affairs and Cultural Centers
Cultural Centers
Description of the duties of the Department of Cultural Affairs and Cultural Centers
Collapse Introducing cultural centers and teaching requestIntroducing cultural centers and teaching request
Sanai Cultural Center
Milad Cultural Center
Mina Cultural Center
Andisheh Cultural Center
Quran and Atrat Cultural Center
Request for teaching in cultural centers
Mir Mahna Public Library
Collapse Cultural activities and educationCultural activities and education
Programs and events
Cultural workshops
book introduction
Video clips
Collapse Artistic Affairs ManagementArtistic Affairs Management
Collapse About Art ManagementAbout Art Management
Description of artistic management tasks
Collapse Office of Supervision of Art CentersOffice of Supervision of Art Centers
Introduction of office and job description
Collapse Office for Supervision of Art DevelopmentOffice for Supervision of Art Development
Introduction of office and job description
Art disciplines
Collapse Deputy for Cultural, Artistic & Social AffairsDeputy for Cultural, Artistic & Social Affairs
Collapse About Social managementAbout Social management
Description of social management tasks
Introduction
Collapse Sub-DepartmentsSub-Departments
Collapse Department of Women's AffairsDepartment of Women's Affairs
Introducing women's books
Training Courses Information
Calendar of Activities
Women's Field Competitions
Women registration
Department of Social Affairs, Civil and Executive Institutions
Veterinary Office
Grain and Punishment Department
Office of Foreign Citizens Affairs
Home
Contact Us
Critics & Suggestions
Site Map
Welcome Text
Collapse SystemsSystems
Festivals system
Labkhand Cinema
Quran and Atrat system
Distance Learning
Artists system
Collapse Daily PhotosDaily Photos
daily Photo 1
daily Photo 2
About Us
Ministry of Culture and Islamic Guidance
Collapse Useful LinksUseful Links
Kish Free Zone Organization
Secretariat of Free Zones

درباره

معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش بانی امور فرهنگی و هنری، در سطح جزیره کیش می باشد. که نظارت بر کلیه فعالیت های فرهنگی و هنری در این جزیره کیش را به عهده دارد.

تماس با ما

جزیره کیش، میدان سنایی، بلوار اندیشه، ساختمان بساک معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش

44455377 (076)
44455380 (076)