آمار کلی دانشجویان

آمار کل دانشجویان (شاغل به تحصیل)بر حسب مقطع و جنسیت(نیم سال دوم تحصیلی 99- 98)

مقطع

جمع نهایی

دکترا حرفه ای

دکترا تخصصی

کارشناسی ارشد

کارشناسی

کاردانی

عنوان

پسر

دختر

پسر

دختر

پسر

دختر

پسر

دختر

پسر

دختر

2392

0

0

923

567

365

33

78

146

0

0

پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران

1746

150

157

322

264

134

125

198

166

116

114

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی کیش

884

0

0

0

0

158

190

137

229

0

0

دانشگاه پیام نور مرکز بین المللی کیش

666

0

0

0

0

0

0

153

153

205

155

دانشگاه جامع علمی کاربردی کیش

615

0

0

53

18

104

36

254

150

0

0

پردیس بین الملل کیش دانشگاه صنعتی شریف

130

69

61

0

0

0

0

0

0

0

0

پردیس بین الملل کیش علوم پزشکی تهران

167

0

0

0

0

135

32

0

0

0

0

پردیس بین المللی کیش دانشگاه صنعتی امیرکبیر

6600

219

218

1298

849

896

416

820

844

321

269

جمع نهایی

 

درباره

معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش بانی امور فرهنگی و هنری، در سطح جزیره کیش می باشد. که نظارت بر کلیه فعالیت های فرهنگی و هنری در این جزیره کیش را به عهده دارد.

تماس با ما

جزیره کیش، میدان سنایی، بلوار اندیشه، ساختمان بساک معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش

44455377 (076)
44455380 (076)