اداره امور اجتماعی، نهاد های مدنی و اجرایی

 • هماهنگی و کنترل انجام امور مرتبط به تأمین نظم اجتماعی ، امنیت کیشوندان ، سرمایه گذاران و گردشگران ، حمل و نقل شهری و ترافیک.
 • انجام امور هماهنگی در خصوص تعیین دستور جلسات شورای تأمین، اداری ،بهداشت ، ترافیک ، آرد و نان ، کمیته تخصصی شوراها ، کمیته نامگذاری اماکن و معابر و پیگیری مصوبات جلسات.
 • انجام امور هماهنگی با ادارات و نهادهای دولتی و بخش خصوصی جهت تشکیل جلسات و برگزاری باشکوه  ایام الله و مراسم های ملی ، مذهبی و پیگیری مصوبات جلسات.
 • اخذ آمار و اطلاعات لازم در زمینه مسائل اجتماعی کیش از نهاد ها و دستگاههای ذیربط.
 • تهیه شاخص های لازم برای ارزیابی وضعیت اجتماعی منطقه ، محاسبه و به روز رسانی آنها.
 • بررسی کمیت و کیفیت ادارات و نهاد ها و ارزیابی عملکرد آنان در ارائه خدمات به مردم و میزان پایبندی آنان به قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری – صنعتی.
 • تشکیل دوره های آموزشی برای ادارات و نهاد ها.
 • انجام امور مرتبط با وضعیت حمل و نقل شهری کیش و هماهنگی با پلیس  راهنمایی و رانندگی و مدیریت حمل و نقل عمومی در خصوص مسائل ترافیکی و حمل و نقل شهری.
 • بررسی درخواست های مردمی.
 • شناسایی و مطالعه مسائل و معضلات اجتماعی منطقه و تهیه گزارشات لازم با همکاری واحد های ذیربط.
 • برقراری ارتباط و تعامل با تشکل های غیر دولتی و نهاد های مدنی و نظارت بر فعالیت آنها.
 • صدور مجوز تشکل های مردم نهاد
 • انجام هماهنگی جهت برگزاری همایش ها ،کارگاههای آموزشی و برنامه های اجرایی

درباره

معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش بانی امور فرهنگی و هنری، در سطح جزیره کیش می باشد. که نظارت بر کلیه فعالیت های فرهنگی و هنری در این جزیره کیش را به عهده دارد.

تماس با ما

جزیره کیش، میدان سنایی، بلوار اندیشه، ساختمان بساک معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش

44455377 (076)
44455380 (076)