اداره دامپزشکی

 • نظارت و کنترل بر کلیه محصولات خام دامی وارد شده به جزیره از لحاظ سلامت ، نحوه حمل ، و رعایت زنجیره سرما
 • بازدید از کلیه سردخانه های زیر صفر و بالای صفر ، کنترل میزان برودت و نحوه نگهداری محصولات خام دامی و مقایسه آن با حالت استاندارد .
 • بازدید از کلیه مراکز عرضه گوشت ، مرغ و ماهی، هتل هاو رستوران های دارای سردخانه و کنترل موارد بهداشتی .
 • نظارت بر دام های اهلی موجود در جزیره کیش ( دامداری ها ) و انجام خدمات واکسیناسیون و گندزدایی
 • نظارت بر کلیه اماکن نگهداری دام
 • نظارت و کنترل بهداشتی بر کود پوسیده حیوانی وارد شده به جزیره کیش
 • صدور مجوز ورود یا خروج دام به جزیره
 • نظارت بر عملکرد کلینیک های دامپزشکی مستقر در جزیره
 • ثبت کلیه محصولات خام دامی تایید شده در سیستم قرنطینه دامپزشکی کشوری
 • بازدید از سواحل جهت اجرای مراقبت فعال حیوانات و پرندگان علی الخصوص در فصل مهاجرت پرندگان
 • نظارت بر دام هایی که صرفا جهت نذورات مجوز واردات از داخل کشوربه آنها داده می شود و نظارت بر ذبح آنها در اعیادهای دینی
 • معرفی متخلفین بهداشتی به دادگستری و پیگیری قضایی پرونده ها

درباره

معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش بانی امور فرهنگی و هنری، در سطح جزیره کیش می باشد. که نظارت بر کلیه فعالیت های فرهنگی و هنری در این جزیره کیش را به عهده دارد.

تماس با ما

جزیره کیش، میدان سنایی، بلوار اندیشه، ساختمان بساک معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش

44455377 (076)
44455380 (076)