اداره غله و تعزیرات

  • برنامه ریزی و نظارت بر تامین و توزیع آرد مورد نیاز نانوایی های جزیره.
  • نظارت بر عملکرد کمی و کیفی نانوائی های سطح جزیره .
  • برنامه ریزی برای توسعه کمی و کیفی نانوایی های سطح جزیره با توجه به گسترش سکونت و محلات مسکونی جدید.
  • برنامه ریزی و هماهنگی با مراجع ذیربط برای صنعتی شدن تولید نان و کاهش ضایعات
  • بازدید مشترک با مرکز توسعه سلامت از خبازی های جزیره درخصوص وضعیت بهداشتی
  • ذخیره سازی آرد
  • نظارت بر عملکرد و سطح کیفیت پخت نان

درباره

معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش بانی امور فرهنگی و هنری، در سطح جزیره کیش می باشد. که نظارت بر کلیه فعالیت های فرهنگی و هنری در این جزیره کیش را به عهده دارد.

تماس با ما

جزیره کیش، میدان سنایی، بلوار اندیشه، ساختمان بساک معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش

44455377 (076)
44455380 (076)