درخواست تدریس در فرهنگ سراها

متقاضی محترم، پیش از تکمیل مشخصات و ارسال درخواست، لازم است به موارد ذیل توجه فرمائید:

     - ضوابط و شرایط آموزشی رابه صورت کامل از این قسمت مطالعه نمائید.
     - کاربرگ تقاضای تدریس را از این قسمت به صورت کامل مطالعه و مدارک لازم را بصورت فایل اسکن شده آماده و در فرم ثبت نام بارگزاری نمایید.
     - اطلاعات طرح درس را براساس فایل مربوطه از این قسمت دریافت و آماده نموده و در فرم ثبت نام اینترنتی وارد نمایید
     - در صورت تقاضای تدریس در چند رشته ، فرم اینترنتی درخواست تدریس را به صورت جداگانه برای هر رشته تکمیل نمائید.

     - پس از مطالعه کامل فایل های فوق و آماده نمودن مستندات و اطلاعات مورد نیاز نسبت به انجام ثبت نام اینترنتی از طریق لینک زبر اقدام نمایید.

 

تکمیل فرم اینترنتی درخواست تدریس

 

 

درباره

معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش بانی امور فرهنگی و هنری، در سطح جزیره کیش می باشد. که نظارت بر کلیه فعالیت های فرهنگی و هنری در این جزیره کیش را به عهده دارد.

تماس با ما

جزیره کیش، میدان سنایی، بلوار اندیشه، ساختمان بساک معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش

44455377 (076)
44455380 (076)