شرح وظایف اداره نظارت بر مراکز آموزشی

 • نظارت بر ایجاد، نگهداری و توسعه مراکز آموزشی دولتی و خصوصی و تهیه گزارش های کارشناسی لازم.
 • برقراری ارتباط با نهادهای آموزشی منطقه به منظور اخذ نظرات و پیشنهادات آنها.
 • تهیه گزارشهای لازم جهت اتخاذ سیاست‌های مناسب جهت ارتقاء و توسعه آموزش عمومی شامل دوره‌های پیش دبستانی، ابتدایی، متوسطه، فنی و حرفه‌ای و کاردانش
 • نظارت و کنترل سطح کیفی آموزشگاه‌های علمی و آزاد با همکاری ادارات و نهادهای مربوطه.
 • تهیه شاخص‌های لازم برای ارزیابی وضعیت آموزشی منطقه، محاسبه و به روز رسانی آنها.
 • تهیه شناسنامه برای کلیه مراکز آموزشی اعم از دولتی و غیرانتفاعی و نظارت بر روند بهبود ارتقای کیفی فعالیتهای آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالی.
 • تعریف طرح ها و پروژه‌های مطالعاتی و تحقیقاتی مرتبط و نظارت بر انجام پروژه‌های مطالعاتی که به مشاور سپرده شده است.
 • اتخاذ ترتیبات لازم جهت برگزاری کارگاه‌های آموزشی جهت اقشار مختلف با توجه به اهداف و برنامه‌های سازمان با همکاری نهادها و حوزه های ذیربط.
 • تدوین وارائه گزارشات کارشناسی و آماری مرتبط با امور آموزشی.
 • انجام اقدامات لازم جهت صدور مجوز و نظارت بر فعالیتهای صنفی مرتبط با امور آموزشی.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مدیریت.

درباره

معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش بانی امور فرهنگی و هنری، در سطح جزیره کیش می باشد. که نظارت بر کلیه فعالیت های فرهنگی و هنری در این جزیره کیش را به عهده دارد.

تماس با ما

جزیره کیش، میدان سنایی، بلوار اندیشه، ساختمان بساک معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش

44455377 (076)
44455380 (076)