شرح وظایف مدیریت اجتماعی

  • برنامه ریزی ، هماهنگی و کنترل انجام امور مربوط به تامین نظم اجتماعی ، امنیت کیشوندان ، سرمایه گذاران و گردشگران ، حمل ونقل شهری و ترافیک.
  • برنامه ریزی و کنترل انجام امور هماهنگی با وزارت کشور ، استانداری ، فرمانداری و بخشداری منطقه در برگزاری انتخابات عمومی .
  • برنامه ریزی ، هماهنگی و کنترل انجام امور مرتبط با تشکیل و برگزاری شوراها و همچنین ایجاد ارتباط با مقام های سیاسی و مذهبی منطقه.
  • برنامه ریزی جهت ارتقاء وضعیت اقتصادی و اجتماعی ، اقشار آسیب پذیر و اجرای برنامه های حمایتی و توانمندسازی آنان .
  • برنامه ریزی ، هماهنگی و کنترل انجام امور درخواست صدور پروانه اقامت و پروانه اشتغال جهت اتباع خارجی.
  • برنامه ریزی ، هماهنگی و کنترل انجام فعالیتهای بهداشتی و پیشگیری از بیماریها در منطقه .

درباره

معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش بانی امور فرهنگی و هنری، در سطح جزیره کیش می باشد. که نظارت بر کلیه فعالیت های فرهنگی و هنری در این جزیره کیش را به عهده دارد.

تماس با ما

جزیره کیش، میدان سنایی، بلوار اندیشه، ساختمان بساک معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش

44455377 (076)
44455380 (076)