شرح وظایف مدیریت فرهنگی و آموزشی

 • برنامه ریزی جهت توسعه فرهنگی و نهادینه کردن فرهنگ شهروندی در جامعه.
 • برنامه ریزی و اجرای اقدامات لازم به منظور توسعه آموزش عمومی، فنی و حرفه ای و آموزش عالی در راستای سیاست ها و اهداف سازمان منطقه آزاد کیش.
 • نظارت بر  مدارس دولتی و غیر انتفاعی و آموزشگاههای فنی و حرفه ای به منظور بهبود و ارتقای مستمر عملکرد و فعالیتهای آنها.
 • برنامه ریزی و اجرای اقدامات لازم در جهت توسعه و راهبری فرهنگسراها و  کتابخانه‌ها به منظور تامین امکانات و  تسهیلات لازم برای گذران مطلوب و ثمر بخش اوقات فراغت شهروندان بویژه جوانان و خانواده ها.
 • برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم در جهت توسعه و ترویج فرهنگ قرآن و عترت در جامعه و جلب مشارکت های مردمی در این زمینه.
 • اتخاذ تمهیدات لازم جهت برگزاری مراسم و سخنرانیهای فرهنگی، جشنها و مناسبتهای ملی و مذهبی با هماهنگی با نهادها و حوزه های ذیربط.
 • نظارت بر انجام کلیه فعالیتهای فرهنگی برای گردشگران و ساکنین با همکاری و هماهنگی با سایر حوزه های ذیربط.
 • برنامه‌ریزی جهت ارتقاء فعالیتهای فرهنگی ازطریق همایشهای عمومی و مرتبط با امور فرهنگی و هنری و مشارکت شرکتهای‌تابعه و بخش‌خصوصی.
 • مطالعه و طراحی جشنواره های فصلی و موضوعی فرهنگی.
 • ایجاد زمینه های توسعه فعالیتهای صنفی بخش خصوصی در زمینه امور فرهنگی .
 • نظارت بر تهیه و تدوین محصولات فرهنگی و انتشار آنها در رسانه های مختلف نوشتاری ، دیداری و شنیداری.
 • تهیه شاخص‌های لازم برای ارزیابی وضعیت فرهنگی و هنری منطقه، محاسبه و به‌روزرسانی آنها.
 • تهیه شناسنامه مراکز فرهنگی اعم از دولتی و خصوصی و نظارت بر روند بهبود ارتقای کیفی فعالیت های فرهنگی و هنری.
 • نظارت بر ایجاد، نگهداری و توسعه مراکز آموزشی دولتی و خصوصی و تهیه گزارش های لازم.
 • برقراری ارتباط با نهادهای آموزشی منطقه به منظور اخذ نظرات و پیشنهادات آنها.
 • نظارت و کنترل سطح کیفی آموزشگاه‌های علمی و آزاد با همکاری ادارات و نهادهای مربوطه.
 • تهیه شناسنامه برای کلیه مراکز آموزشی اعم از دولتی و غیرانتفاعی و نظارت بر روند بهبود ارتقای کیفی فعالیتهای آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالی.
 • اتخاذ ترتیبات لازم جهت برگزاری کارگاه‌های آموزشی جهت اقشار مختلف با توجه به اهداف و برنامه‌های سازمان و همکاری نهادها و ادارات مربوطه.
 • تهیه و تدوین بودجه‌های سنواتی مورد نیاز طرحها و پروژه‌های مرتبط جهت ارائه به معاونت.
 • انجام سایر امور محوله از سوی معاونت.

درباره

معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش بانی امور فرهنگی و هنری، در سطح جزیره کیش می باشد. که نظارت بر کلیه فعالیت های فرهنگی و هنری در این جزیره کیش را به عهده دارد.

تماس با ما

جزیره کیش، میدان سنایی، بلوار اندیشه، ساختمان بساک معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش

44455377 (076)
44455380 (076)