معرفی اداره و شرح وظایف

  • ایجاد زمینه های لازم جهت توسعه فعالیتهای هنری در منطقه با توجه به سیاستهای سازمان و ضوابط موجود.
  • برقراری ارتباط با نهادها و مراکز هنری منطقه به منظور اخذ نظرات و پیشنهادات آنها.
  • تهیه شناسنامه مراکز هنری هنری اعم از دولتی و خصوصی و نظارت بر روند بهبود ارتقای کیفی فعالیت های هنری.
  • تهیه و ارائه گزارشات کارشناسی و آماری در زمینه امور هنری.
  • انجام سایر امور محوله از سوی مدیریت.

درباره

معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش بانی امور فرهنگی و هنری، در سطح جزیره کیش می باشد. که نظارت بر کلیه فعالیت های فرهنگی و هنری در این جزیره کیش را به عهده دارد.

تماس با ما

جزیره کیش، میدان سنایی، بلوار اندیشه، ساختمان بساک معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش

44455377 (076)
44455380 (076)