# نام کتاب ناشر لینک دسترسی
قانون یار حقوق خانواده چتر دانش لینک دسترسی
مجموعه قوانین و مقررات حقوق زنان کمالان لینک دسترسی
قانون حمایت خانواده آلاقلم لینک دسترسی
کلیدهای پرورش فرزندان امیدوار و موفق صابرین لینک دسترسی

درباره

معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش بانی امور فرهنگی و هنری، در سطح جزیره کیش می باشد. که نظارت بر کلیه فعالیت های فرهنگی و هنری در این جزیره کیش را به عهده دارد.

تماس با ما

جزیره کیش، میدان سنایی، بلوار اندیشه، ساختمان بساک معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش

44455377 (076)
44455380 (076)