اطلاعات تکمیلی

شرح اهم فعالیت ها:

•    ارائه خدمات کتابداری
•    برگزاری کلاسها و دوره های آموزشی متنوع در رده های سنی کودک ,نوجوان و بزرگسال

اطلاعات کتابخانه عمومی میرمهنا

 

عنوان

 میرمهنا

تعداد کتابهای کتابخانه عمومی ( جلد )

5748

 کتابهای کتابخانه های عمومی (عنوان )

5181

 تعداد کتابهای به امانت رفته کتابخانه عمومی

7079

 اعضای جدید کتابخانه های عمومی (زن)

59

 اعضای جدید کتابخانه های عمومی (مرد)

43

 فهرست نویسی و رده بندی کتابها

تکمیل شده

 بارکدگذاری و استفاده از بارکدخوان

بارکد گذاری شده

 

 

درباره

درباره

معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش بانی امور فرهنگی و هنری، در سطح جزیره کیش می باشد. که نظارت بر کلیه فعالیت های فرهنگی و هنری در این جزیره کیش را به عهده دارد.

درباره

معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش بانی امور فرهنگی و هنری، در سطح جزیره کیش می باشد. که نظارت بر کلیه فعالیت های فرهنگی و هنری در این جزیره کیش را به عهده دارد.

تماس با ما

جزیره کیش، میدان سنایی، بلوار اندیشه، ساختمان بساک معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش

44455377 (076)
44455380 (076)